Líniové stavby

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto I. Úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)

Projektová dokumentácia riešila:

Predmetom projektu bola preložka jestvujúcich metalických a optických diaľkových a miestnych telefónnych vedení Slovak Telekomu a ŽSR.

Spracované objekty:

17 stavebných objektov v stupni DSP, DP


Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz, Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia

 

Predmetom projektu bola preložka jestvujúcich metalických a optických diaľkových a miestnych telefónnych vedení Slovak Telekomu, Sitel, Orange, Energotel, Swan, SPP, Ranside, Transpetrol, Vodohospodárska výstavba, ZSE, UPC, OLO, SEPS, Slovnaft .

Spracované objekty:

20 stavebných objektov v stupni DÚR, DSP


Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala

 

Projektová dokumentácia riešila preložku skladu trhavín z dôvodu výstavby diaľnice D1 v blízkosti jestvujúceho skladu. Nový sklad bol navrhnutý na uskladnenie 10 000 kg trhavín a 14 500 ks rozbušiek výbušnín triedy nebezpečenstva A III. V projektovej dokumentácii sme riešili elektro časť skladu trhavín (priestory s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín), uzemnenie a oddialený bleskozvod, zabezpečovacie zariadenie skladu s napojením na pult centrálnej ochrany PCO.


I/61 Trenčín – most

 

Predmetom projektu bolo verejné osvetlenie komunikácií, križovatiek a hlavnej komunikácie vrátane osvetlenia mosta v kolízii s náletovými kužeľmi dvoch letiskových dráh Leteckých opravovní Trenčín. Súčasťou dokumentácie bolo aj osvetlenie komory mosta, preložka jestvujúcich metalických a optických telefónnych vedení Slovak Telekomu, Orange, ŽSR a Armády Slovenskej republiky.

Spracované objekty:

25 stavebných objektov v stupni DRS, DSRS + ZDSP


Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy – I/59 Nižná – most 091

 

Predmetom projektu bola preložka káblov Slovak Telekomu a.s., Miestneho rozhlasu, Verejného osvetlenia a Káblovej televízie, vedených v rímsach rekonštruovaného mostného objektu č. 091 cesty I/59 Nižná, počas havarijného stavu mostného objektu.

Spracované objekty:

4 stavebné objekty v stupni DSP, DRS