Ostatné

Výmena a modernizácia automatického monitorovacieho systému AMS na spaľovni komunálneho odpadu – OLO a.s. IVANSKÁ CESTA 22, 821 04 BRA-TISLAVA 2

 

Dokumentácia bola spracovaná ako podklad pre vypísanie medzinárodného tendra (EU) na obstaranie – Výmeny jestvujúcej AMS pre kontinuálne monitorovanie plynných látok vrátane meracieho kontajnera s príslušenstvom za novú stanicu AMS s redundantným meraním plynných látok z kotlov K1 a K2.


Testovacie pracovisko EES/ Emerson a.s. Piešťanská 1202/44, Nové Mesto nad Váhom

 

Projektová dokumentácia riešila elektro časť testovacieho pracoviska EES v budove V4 na 4NP a s tým súvisiacich priestorov

Spracované objekty

1 stavebný objekt v stupni DRS


Vybavení měřicí sítě kvality ovzduší

 

Elektro časť meracích kontajnerov a ich ochranu pred bleskom pre Český hydrometeorologický ústav.

Spracované objekty

90 meracích kontajnerov po celej Českej Republike


ALPS Project, Trenčín, Slovakia, AU Optronics (Slovakia) s.r.o.

 

Predmetom projektovej dokumentácie bol projekt vonkajšieho osvetlenia kompletného areálu AUO s 3D modelom a následným výpočtom parametrov osvetlenia pomocou programu Dialux. Taktiež sme spracovali PD na uzemňovaciu sústavu závodu a ochranu pred bleskom.

Spracované objekty

3 stavebné objekty v stupni DSP, DRS


Výroba pastéznych omietok BAUMIT spol. s.r.o Rohožník

 

Predmetom projektu bol projekt, preložky rozvodu NN a preložky slaboprúdových sietí , prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém riadenia, štruktúrované káblové rozvody, umelé osvetlenie výrobnej haly v areáli BAUMIT s.r.o. závod Rohožník.

Spracované objekty

3 stavebné objekty a 2 PS v stupni DÚR, DSP