Tunely

Diaľnica D1 Behárovce – Branisko II. etapa – pravý tunel, technológia a portálové objekty

 

Predmetom projektu bol požiarny vodovod, jeho ohrev a ochrana pred zamrznutím. Taktiež sme v rámci centrálneho riadiaceho systému tunela realizovali programovanie, oživenie a spustenie PLC staníc Mitsubishi rady Q pre riadenie osvetlenia tunela, vetranie tunela, fyzikálne veličiny a elektrickú požiarnu signalizáciu (20 PLC automatov zapojených na optickej redundantnej sieti ).


Diaľnica Hubová – Ivachnová, Tunel Čebrať

 

Predmetom projektu bol požiarny vodovod, jeho ohrev, ochrana pred zamrznutím, systém riadenia a ovládania ATS.

Spracované objekty

1 stavebný objekt v stupni DSP


Nezbytné úpravy požárniho větrání Pisáreckého tunelu, Řídicí systém dodatek výměna ŘS

 

Predmetom projektu bola výmena riadiaceho systému Pisáreckého tunela v Brne za nový redundantný riadiaci systém. V spolupráci s AŽD Brno sme spracovali dokumentáciu rozvádzačov centrál redundantných PLC.

Spracované objekty

1 stavebný objekt v stupni DRS