Železničné dráhy

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žel.km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, II. etapa

 

Projekt elektroinštalácie čerpacích staníc dažďovej vody pre podchody pod traťou ŽSR.

Spracované objekty

12 stavebných objektov v stupni DSP a DR


DPMK, Modernizácia električkového depa Košice

 

Predmetom projektu bola univerzálna skúšobňa električkových jednosmerných motorov v DPM Košice.

Spracované objekty

Skúšobňa motorov časť elektro v stupni DSP a podrobnostiach DSPRS