Firma Proel s.r.o vznikla v roku 2005, od vzniku sme naprojektovali rozmanité projekty pre súkromné alebo štátne zákazky.

Pracovníci našej firmy sa zaoberajú spracovávaním projektov

  • prevádzkových rozvodov silnoprúdu
  • projektov MaR – energetika a radenie technologických procesov
  • systémov riadenia prostredníctvom PLC rôznych výrobcov
  • projektov vnútorného a vonkajšieho osvetlenia vrátane výpočtov osvetlenia (Dialux)
  • projektov prekládok slaboprúdových vedení pre všetkých operátorov (Slovak Telekom, Orange, Swan, UPC, Sitel, Energotel, Armáda Slovenskej republiky)
  • projektov štruktúrovanej kabeláže

Oprávnenia

Oprávnenia našich projektantov

Naši projektanti majú oprávnenia na spracovanie  elektroprojektov v priestoroch s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár, horľavých prachov a výbuchu výbušnín.

Autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo pod kódovým označením A2 – SKSI vrátane stavebného dozoru pre stavby oznamovacích líniových vedení.

Autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb pod kódovým označením I4 – SKSI

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa §27 vy-hlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach na železničných dráhach E2, E9, E11, E13

Projektovanie pre ČR ako osoba usadená v Českej republike – autorizačné oprávnenie na projekciu TZB v ČR vydané Českou komorou autorizovaných inžinierov a súčasne umožňuje vykonávať stavebný dozor stavieb TZB v ČR.

Projekty

Kontakt

Adresa

Prevádzka

Námestie sv. Anny 23

911 01 Trenčín

Slovensko


Kontakt

proel@proel.sk

tel. +421 903 423 889